Eventos

21.01.2020 12:45
9 min ago
  Syrtis capturo Algaros
21.01.2020 11:57
57 min ago
  Ignis capturo Algaros
21.01.2020 11:31
1 h, 23 min ago
  Alsius capturo Aggersborg
21.01.2020 11:15
1 h, 39 min ago
  Ignis capturo Aggersborg
21.01.2020 11:09
1 h, 45 min ago
  Alsius capturo Aggersborg
21.01.2020 10:15
2 h, 39 min ago
  Syrtis capturo Algaros
21.01.2020 10:11
2 h, 43 min ago
  Ignis capturo Trelleborg
21.01.2020 10:07
2 h, 47 min ago
  Ignis capturo Algaros
21.01.2020 10:03
2 h, 51 min ago
  Syrtis capturo Algaros
21.01.2020 09:57
2 h, 57 min ago
  Syrtis capturo Aggersborg
21.01.2020 09:45
3 h, 9 min ago
  Ignis capturo Algaros
21.01.2020 08:57
3 h, 57 min ago
  Syrtis capturo Herbred
21.01.2020 08:47
4 h, 7 min ago
  Ignis capturo Herbred
21.01.2020 08:43
4 h, 11 min ago
  Syrtis capturo Herbred
21.01.2020 08:43
4 h, 11 min ago
  Syrtis capturo Algaros
21.01.2020 08:43
4 h, 11 min ago
  Syrtis capturo Eferias
21.01.2020 08:43
4 h, 11 min ago
Syrtis colocada Herbred reliquia
21.01.2020 08:43
4 h, 11 min ago
Syrtis colocada Algaros reliquia
21.01.2020 08:43
4 h, 11 min ago
Syrtis colocada Eferias reliquia
21.01.2020 08:25
4 h, 29 min ago
  Ignis La invasión ha terminado Alsius, reliquias devueltas a sus fuertes
21.01.2020 08:17
4 h, 37 min ago
  Ignis capturo Aggersborg
21.01.2020 08:17
4 h, 37 min ago
Eferias la reliquia dejo el fuerte
21.01.2020 08:13
4 h, 41 min ago
Herbred la reliquia dejo el fuerte
21.01.2020 08:13
4 h, 41 min ago
Algaros la reliquia dejo el fuerte
21.01.2020 08:11
4 h, 43 min ago
alsius Ignis comienza a invadir Alsius
21.01.2020 08:11
4 h, 43 min ago
  Ignis capturo Eferias
21.01.2020 08:07
4 h, 47 min ago
  Ignis capturo Herbred
21.01.2020 08:07
4 h, 47 min ago
  Ignis capturo Algaros
21.01.2020 07:33
5 h, 21 min ago
  Ignis capturo Trelleborg
21.01.2020 07:28
5 h, 26 min ago
  Ignis capturo Imperia
21.01.2020 07:11
5 h, 43 min ago
  Ignis capturo Samal
21.01.2020 06:31
6 h, 23 min ago
  Ignis capturo Menirah
21.01.2020 06:20
6 h, 34 min ago
  Alsius capturo Menirah
21.01.2020 06:09
6 h, 45 min ago
  Syrtis capturo Samal
21.01.2020 06:05
6 h, 49 min ago
  Ignis capturo Menirah
21.01.2020 06:00
6 h, 54 min ago
  Ignis capturo Samal
21.01.2020 06:00
6 h, 54 min ago
  Alsius capturo Menirah
21.01.2020 05:55
6 h, 59 min ago
  Syrtis La invasión ha terminado Ignis, reliquias devueltas a sus fuertes
21.01.2020 05:55
6 h, 59 min ago
  Alsius capturo Aggersborg
21.01.2020 05:35
7 h, 19 min ago
ignis Syrtis comienza a invadir Ignis
21.01.2020 05:31
7 h, 23 min ago
Samal la reliquia dejo el fuerte
21.01.2020 05:31
7 h, 23 min ago
Menirah la reliquia dejo el fuerte
21.01.2020 05:25
7 h, 29 min ago
  Ignis capturo Aggersborg
21.01.2020 05:25
7 h, 29 min ago
  Syrtis capturo Menirah
21.01.2020 05:25
7 h, 29 min ago
  Syrtis capturo Shaanarid
21.01.2020 05:21
7 h, 33 min ago
  Syrtis capturo Samal
21.01.2020 05:07
7 h, 47 min ago
  Ignis capturo Samal
21.01.2020 04:31
8 h, 23 min ago
  Alsius capturo Aggersborg
21.01.2020 04:31
8 h, 23 min ago
  Syrtis capturo Samal
21.01.2020 04:23
8 h, 31 min ago
  Ignis capturo Aggersborg